Havforskningsinstituttet skal bruke 33 millioner kroner på et havobservatorie i Vesterålen.

Prosjektleder Per Kristian Forbord fra Subsea 7 Norway AS og direktør Sissel Rogne i Havforskningsinstituttet signerte tirsdag en kontrakt som omfatter kabler og undervannsfordelingsenheter for utvidelse av LoVe-prosjektet; Lofoten-Vesterålen cabled observatory. Kontrakten har en verdi på vel 33 millioner kroner.

Dette skal bli en rekke med observasjonsplattformer – eller noder – på havbunnen utenfor Hovden i Vesterålen. De drives av strøm fra land og skal kontinuerlig overføre data til land. Ekkolodd, strømmålere og andre instrumenter på nodene vil gjøre det mulig å observere vannmassene, fisk og andre organismer som passerer Lofoten og Vesterålen, samt  koraller og andre bunndyr .

I 2013 ble det installert en landstasjon, en første sensornode, og kabel mellom disse.

LoVe skal nå utvides med seks noder og fire kabelstrekk. Utvidelsen finansieres av Norges forskningsråd og et vitenskapelig konsortium hvor Havforskningsinstituttet er hovedansvarlig og prosjektleder. Det er lyst ut to anbudskonkurranser for å gjennomføre utvidelsen. Instituttet har nå inngått kontrakt på den første av disse, og den omfatter leveranse og installasjon av ryggraden i systemet: Det består av fire elektrooptiske kabler for å forbinde sensornoder (hver på mellom 5 og 8 km) og to undervanns fordelingsenheter for tilkobling av sensornoder.

Jobben som Subsea 7 Norway AS skal utføre skal være ferdig innen september 2017.

– LoVe er den store, nye, morsomme satsingen vår. Jeg er spent på å se de teknologiske løsningene i dette prosjektet. Det er en glede at vi har tatt ett skritt videre med signering av denne kontrakten, sier direktør Rogne.

– Vi er et internasjonalt oljeselskap som legger rør og kabler under vann. Det vi skal gjøre i dette prosjektet er det vi gjør for oljeselskapene. Dette er en kjekk jobb, sa prosjektleder Forbord, og ser på prosjektet som et utstillingsvindu for Norge når det gjelder forskning og teknologi.

Foruten Rogne var Espen Johnsen, Gavin Macaulay, Elin Riksheim, og Eirik Steine til stede fra Havforskningsinstiuttet. Tor Arne Reinen representerte Sintef og Geir Pedersen CMR. Per Kristian Forbord hadde med seg Odd Erik Stordrange og Anette S. Jansen fra Subsea 7 Norway AS.

KILDEHavforskningsinstituttet
Forrige artikkelHoppensprett barnehage popper opp på Melbu
Neste artikkelStaten vil ha turistfisket inn i den byråkratiske folden