Pårørende til en pasient i Sortland kommune mener at deres mor ikke får den helsehjelpen hun trengte. Nå har de klaget til Fylkesmannen i Nordland.

I tillegg til kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland, Sture Jacobsen, er klagen rettet mot Vesterålen distriktspsykiatriske senter ved Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes.

Kjenner ikke klagen

Kommunalsjef Styre Jacobsen i Sortland kommune sier i en e-postmelding til LoVe24.no at han ikke har registrert noen klage som er rettet mot ham i denne forbindelse.

– Jeg har heller ikke mottatt noen anmodning fra Fylkesmannen, noe som er vanlig i den type klagesaker, sier kommunalsjefen. Litt avhengig av hva saken gjelder, er det lite sannsynlig at han vil kommentere klientsaker i media, opplyser han til LoVe24.no.

Mange påstander

I klagen fra de pårørende til Fylkesmannen i Nordland, datert 26. januar 2017, er det satt fram en rekke påstander som statens mann nå må ta stilling til.

De pårørende hevder blant annet at den behandlende legen som diagnostiseres deres mor med sykdommen ME, gjorde det fordi pasienten «maste» på fagpersonellet.

– Pasienten har med andre ord i stor grad diktet hvilken diagnose hun har, skriver de pårørende i klagen. De viser også til at legen som behandlet henne var av den oppfatning at 70 prosent av saken var relatert til psykiske problemer.

Omstridt sykdom

– Når diagnosen ble satt ble det ikke fulgt opp av noen form for behandling eller tilbud om behandling eller hjelp. ME er en omstridt sykdom og det er mange forskjellige meninger om hva som skal gjøres og ikke gjøres i forbindelse med diagnosen. Siste forskning angående utredning av ME sier at snaut to av ti som blir utredet av eksperter, faktisk har ME. Derfor har vi nå kommet fram til at hun bør utredes på nytt, heter det i brevet fra familien. Fastlegen skal nå ha henvist kvinnen til slik ny utredning, men de pårørende hadde ikke fått noen informasjon om ventetid da de skrev klagen til Fylkesmannen.

Skjøv pasienten fra seg

– Det vi har opplevd er at ingen ønsker å ha noe med vår mor å gjøre i forbindelse med det som vi mener faktisk feiler henne. Hun er overlatt til seg selv og hva vi i familien makter å få til, skriver familien og viser til at en tidligere lege skal ha uttrykt at vedkommende ikke ønsket å ha noe mer med pasienten å gjøre.

– Etter en samtale med kommunalsjefen for helse og omsorg i Sortland, Stur Jacobsen, ble det enighet om at koordinator og oppføling skulle på plass. Ni måneder senere har det ikke skjedd noe. Fakta er at vi ikke har hørt noe fra ham om noe som helst.

Personell sluttet

Familien til kvinnen reagerer også på at det i forbindelse med at en tidligere fagperson sluttet i jobben, ikke ble lagt noe løp for å følge opp pasienten videre. Familien mener at det er meget vanskelig og frustrerende at tjenesten ikke har vært på besøk hos henne i løpet av de ni siste månedene.

– Etter å ha fått vår mor innlagt noen dager på Nordlandssykehuset Vesterålen, gjennom ambulant akutteam, fikk hun oppfølging derfra cirka en gang i uken. Samtidig som hennes lege har vært sykemeldt eller i permisjon i tre til fire måneder, er det ingen andre som har fulgt henne opp derfra heller.

Innsikt i helsetilstanden

I familiens møter med morens behandler har det i følge klagen kommet fram at legene egentlig er uenige med moren om sykdomsbildet.

– Vår mor er av den oppfatning at hun kun har ME, men fagfolkene er enige med oss i at det først og fremst er det [noe annet red.anm] som feiler henne. De presterer å si at det ikke er noen som tør å formidle dette til henne. De lar henne altså leve i en villfarelse. Hvordan er dette mulig? Skal ikke behandleren gi henne sin oppriktige mening om hva som faktisk feiler henne. Under §3-2 i loven om pasient- og brukerrettigheter står det klart og tydelig at pasienten skal ha den informasjonen som er nødvendig for å få innsikt i egen helsetilstand. Hvorfor er hun fratatt denne informasjonen, spør familien i klagen til Fylkesmannen i Nordland.

Tvilsom diagnose

I et annet tilfelle meldte familien en bekymringsmelding til fastlegen. Det resulterte i at pasienten ble sendt til sykehuset i Bodø, blant annet for oppfølging av fagfolk. Da det manglet ekspertise i jula, endte det med at pasienten skrev ut seg selv. Det skal også ha kommet frem at sykehuset ikke ville behandle henne før hun var ordentlig utredet for ME, noe familien altså mener er en tvilsom diagnose.

Forrige artikkelPolitiet etterlyser vitner til trafikkulykke
Neste artikkelFembøringsnaust på vill ferd over fylkesveien