En voldelig barnefar i Hadsel skapte et terrorregime i egen hjem og ba ungene sine «dra til helvete». Nå er han dømt til ett års fengsel og til å betale 100.000 kroner i erstatning til hver av fire fornærmede.

Dommen i Vesterålen tingrett er sjokkerende lesning, der en far utøver vold mot unger i familien og æreskjelte ungene med uttrykk som «dra til helvete» og «drittunger».

Hendelsene skriver seg fra august 2015 og 2016 på en bopel i Hadsel kommune. Barnefaren skal ha sagt at han var lei av dem og lei av å ha dem i hus. Han skal ved flere anledninger ha kjeftet på dem, ignorert dem og laget urealistiske regler som ikke kunne overholdes.

Nektet å bruke sminke

Han nektet dem også å bruke sminke og mobiltelefon, og skal ha begrenset ungenes omgang med venner og stilte krav om betaling for blant annet skyss til aktiviteter. I alkoholpåvirket tilstand skal han også ha knust gjenstander mens unger var til stede hjemme. Med en kniv i hånden skal han også ha sagt at han skulle legge seg ned for å dø.

I et tilfelle har han tatt et av barna i nakken, dyttet henne inn på badet, lukket døren og slått av lyset. Andre skal han ha dratt i ørene og stengt dem inne på soverommet.

Offentlig tjenestemann

I følge dommen fra Vesterålen tingrett har barnefaren også gjennom vold påvirket en offentlig tjenestemann til å unnlate å foreta en tjenestehandling. Dette har skjedd ved at han på bopel i Hadsel spyttet mot en politibetjent og en politistudent. Det skjedde i forbindelse med at han gjorde motstand da politiet ankom boligen etter en melding om ordensforstyrrelse.

Erstatning

Under rettssaken la bistandsadvokatene til de fornærmede fram krav om at barnefaren skulle betale en oppreisning på 100.000 kroner hver til hver av de fire fornærmede. Forsvareren la ned påstand om full frifinnelse.

Mishandling

I rettens vurdering heter det at det er snakk om mishandling av fire barn i alderen seks til femten i en periode på et halvt år. Den tiltalte erkjente deler av de faktiske forhold, men erkjente ikke straffeskyld. Han mente at de var snakk om grensesetting.

Psykolog

Retten legger stor tiltro til de fornærmedes forklaringer. Andre forhold er bekreftet av uttalelse fra psykologispesialist Marthe Opshaug Teigen ved Nordlandssykehuset, samt familieterapeut Bente Fossem ved familievernkontoret i Vesterålen. Hun hadde i det aktuelle tidsrommet flere samtaler med tiltalte, hans samboer og de to eldste barna.

Skapte terrorvelde

Kort tid etter at barnefaren flyttet inn hos sin daværende samboer, sammen med egne barn og samboerens barn, satte den tiltalte opp en lang liste over hvordan barna skulle oppføre seg. Det ble laget et slags skjema for «oppførsel/høre etter, orden/rydde etter seg, skole/gjøre lekser, vaske klær/ta søpla, lage middag, rydde kjøkken/hente post, vaske badet, holde avtaler/spise pent, bonus, sum og aktiviteter/avtaler», heter det i dommen.

Nektet lesing

«Barna ble ukentlig vurdert i forhold til det oppsatte skjemaet. De skulle, avhengig av oppnådd skår, få tilgang til telefon, nett, pc, ukelønn og sminke for de to eldste. For de to yngste regulerte skjemaet tilgangen til tv, lørdagsgodt og lesing», skriver dommer Hans Edvard Roll i Vesterålen tingrett.

Dårlig egnet i oppdragerøyemed

– Det legges til grunn at formålet med ukeplanen hadde vært positivt. Den var imidlertid etter rettens syn, dårlig egnet i oppdragerøyemed. Ukeplanen påla barna arbeidsplikt i hjemmet som klart ligger utenfor hva en kan forvente at barn skal kunne bidra med under oppveksten, skriver rettens formann.

Nektet ukepenger

De to eldste barna ble pålagt betydelige arbeidsoppgaver i hjemmet. De måtte male boligens underetasje, lage mat, vakse opp etter middag, vaske klær og rydde. De yngste barna måtte bære ut søppel, hente post, vaske opp og rydde. Og oppgavene ble fulgt opp svært strengt. Følgen var at barna ikke kom i posisjon til å få ukepenger, tilgang på telefon, telefonen ble i perioder beslaglagt, de ble nektet penger til personlig hygiene og minke, og ble nektet å se tv.

Rasjonerte maten

– Det ble i tillegg innført rasjonering av mat, kjøkkenet og stua ble låst av i store deler av døgnet og bortvisning til soverommet på ubestemt tid ble ofte iverksatt. De ble også nektet sosial omgang da de ble nektet transport til sosiale aktiviteter. Barna ble fratatt fundamentale rettigheter, heter det i dommen.

Truet med barnevernet

Barnefaren skal ha truet med at barnevernet skulle overta ansvaret for noen av barna. Det endte med at han tilskrev barnevernet for å oppnå dette.

Viste to personligheter

– Det er åpenbart at tiltalte viste to personligheter. Familien hadde besøk i jula og de ble i den perioden løsere tøyler og det var levelige vilkår for barna i hjemmet. Det ble over nyttår nødvendig for tiltalte å stamme inn igjen, står der i dommen.

Planla scene

Det hele endte med at han planla hvordan han skulle «ta eget liv» i påsyn av barna. Etter den nevnte spaserturen drakk han en flaske vin og åpnet en ny, tok opp en kniv og fektet med denne rundt eget hode. Episoden endte med at et av barna ringte politi og ambulanse. Han ble senere pågrepet av politiet etter at hadde lagt seg. Det var i denne forbindelse han hadde øvet vold mot politiet.

Traumatiserende

– Tiltaltes handleringer lørdagskvelden og politiets inngripen var svært traumatiserende for barna, heter det i rettsdokumentet.

Mishandlet fysisk og psykisk

– Tiltalte har gjennom sin væremåte mot familien og gjennomføringen av sitt oppdragerregime, mishandlet barna både fysisk og psykisk. Han skapte et terrorregime hvor barnas behov for og krav på omsorg ble nærmest totalt neglisjert.

Terroriserende

– Tiltalte har som omsorgsperson ved gjennomføring av sitt regime alvorlig krenket dem. Handlingene er begått med forsett. Tiltaltes væremåte var terroriserende. Den var langvarig, særlig sett i forhold til de minste barna. De var daglig utsatt for tiltaltes misnøye og psykiske press. De hadde ikke noe fristed.

Erstatning

Den tiltalte ble i Vesterålen tingrett enstemmig dømt til ett års fengsel samt å betale de fire barna 100.000 kroner hver i erstatning. Han må også betale saksomkostninger på 5000 kroner.

Barna er nå i fosterhjem og er fortsatt under behandling for de traumatiserende opplevelsene de har hatt i eget hjem.

Forrige artikkelTruer med å legge ned filétfabrikken på Børøya
Neste artikkel200 kilo plast per kvadratkilometer langs norskekysten