Naturvernforbundets landsstyre advarer i en uttalelse mot å endre lovverket for norske fiskeressurser. – Fiskeriressursene må komme lokalbefolkning og kystsamfunn til gode, og betingelsene for et levende kystfiske, med lokal foredling av ressursene, må bestå, skriver de i sin uttalelse.

Sjømatindustriutvalget ber i NOU 2014:16 om en svekking av lovverket som plasserer eierskapet til fiskeriressursene hos folket, og at det legges til rette for mer utenlandsk kapital i alle ledd av fiskerinæringa. Dette advarer nå Naturvernforbundet mot i sin uttalelse fra 8. februar.

– Fiskerilovgivningen må sikre at fisken eies og forvaltes av felleskapet. Fiskeriressursene må komme kystsamfunnene til gode, skriver landsstyret.

Naturvernforbundet ønsker også at aktivitetskravet i deltakerloven, som sikrer at bare aktive fiskere bosatt i kystsamfunn kan eie fartøy med kvoter, må bestå, og at grunnprinsippene i fiskesalgsloven og havressursloven ikke må endres. De frykter at en omlegging vil gi oss en fiskerinæring med et mer intensivt fiske, høyere forbruk av drivstoff og høyere utslipp.

– Vi krever at anbefalingene fra Tveterås-utvalget som svekker vårt felles eierskap over fiskeriressursene ikke gjennomføres, skriver Naturvernforbundets Landsstyre i sin uttalelse.

Forrige artikkelLanserer nye tiltak for sikring av Melbu-moloen
Neste artikkelMelbu-selskapet Steinsvik søker folk